Askerlikte Zengin-Fakir Ayrэmэna HAYIR diyoruz! sign now

Ulu Цnderimiz Mustafa Kemal Atatьrk 19 Mayэs 1919'da Samsun'a зэkэp Эstiklal Savaюэ'nэ baюlattэрэnda tьm Tьrk Milleti, genciyle yaюlэsэyla, erkeрiyle kadэnэyla, zenginiyle fakiriyle цrgьtlenip, kutsal vatan topraрэnэn dьюmana karюэ topyekьn savunulmasэ uрruna binlerce юehit ve gazi vermiю, gцsterilen insanьstь зaba ve kazanэlan bьyьk zafer ile Tьrk Milleti, tarihin en eski sayfalarэndan gelen askerlik цzelliрini, vatan sevgisini ve milli цzverisini uluslararasэ sahnede bir kere daha ispatlanmэюtэr. Vatan topraрэ, can ile, kan ile, gцrev ile, hizmet ile, зalэюma ile kurtarэlmэюtэr.

Gьnьmьzde ise, Tьrkiye Cumhuriyeti Devleti ile Silahlэ Kuvvetlerimiz, malesef bu kutsal gerзeрi зiрnemekte, Tьrk'ьn tarihten gelen askeri geleneрini ihlal etmekte, sayэsэz юehit ve gazilerimizin hatэrasэna tьkьrьrcesine, saзma, adaletsiz, hatta ahlaksэz bir uygulama ile son derece kьзьk bir azэnlэk olan zengin vatandaюlarэmэza цzel bir paralэ "aslerlik" seзeneрi sunmaktadэr. Parasэ olmayan, askerlik yaюэ geldiрinde okul sэralarэnэ gereksiz yere iюkal edemeyen, yurt dэюэna зэkэp kendini uydurma bir iюte зalэюэyor gibi gцsteremeyen yьzbinlerce gencimizin hakkэ yenmekte ve kutsal milli duygularэ ile oynanmakta, zengin yaюэtlarэ sivil hayatta keyiflerine bakarlarken onlar bцlьcь terцristlerin ьzerine salэnэp юehit edilmektedir. Zengin зocuklarэ klimalэ odalarda birkaз hafta tatil yaparken, bizim genзlerimiz bir yэldan fazla sevdiklerinden uzaklarda daр-taю dьюmanla mьcadele etmektedir. Hiз юьphesiz bu durum, bu vatanэn gerзek sevdalэlarэ, Tьrkiye'nin sэnэrlarэnэn asэl koruyucularэ tarafэndan kabul edilebilir bir durum deрildir!

Vatan herkesin vatanэdэr. Vatan topraрэ herkes tarafэndan korunmalэdэr. Vatan topraрэnэ korumak istemeyenin, askerlikten parasэ ile, dцvizi ile, yurt dэюэndaki baрlantэlarэ ile kaзanэn bir daha o topraрa Tьrk olarak basma, Tьrkiye'ye "vatanэm" deme hakkэ yoktur!

Silahlэ Kuvvetlerimiz, bu adaletsiz ve kьзьk dьюьrьcь zengin-fakir ayrэmэ uygulamasэna derhal son vermek zorundadэr!

BU VATANI DЬЮMANDAN PARALI ASKERLER KURTARMADI!

BU VATANI KAHRAMAN TЬRK EVLATLARI KURTARDI.
VE ZAMANI GELЭNCE YЭNE KAHRAMAN TЬRK EVLATLARI KURTARACAK!

VATAN BORCU PARA ЭLE ЦDENMEZ. HЭZMET ЭLE ЦDENЭR, GЦREV ЭLE ЦDENЭR, GEREKTЭРЭNDE KAN ЭLE VE CAN ЭLE ЦDENЭR!
ASKERLЭKTE ZENGЭN-FAKЭR AYRIMINA HAYIR DЭYORUZ!

Bu ьlkenin savunmasэ, bizlerin gьvenliрi iзin seve seve savaюan, yeri gelince gazi olan, юehit dьюen, arkasэnda gцzь yaюlэ ana-babalar, sevenler, зocuklar bэrakan kahraman genзlerimizi son derece rencide eden bu "dцvizli askerlik uygulamasэ"na son verilmesi iзin lьtfen siz de imzalayэn!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Luz TurnerBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
TBMM, Tьrk Silahlэ Kuvvetleri

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets