Apel przeciwko planom wprowadzenia cenzury obyczajowej w Polsce sign now

W zwizku z nawoіywaniami Polskiej Federacji Ruchуw Obrony Їycia i innych organizacji o wprowadzenie zmian w prawie karnym majcych na celu wprowadzenie ustawowego caіkowitego zakazu pornografii oraz utrzymywanymi w podobnym duchu wypowiedziami czіonkуw sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet wzywam Posіуw i Senatorуw Rzeczypospolitej Polskiej do sprzeciwu wobec tych planуw wprowadzenia cenzury.
Uwaїam, їe kaїdy czіowiek powinien mieж swobodк decydowania, co ma zamiar ogldaж, czytaж lub sіuchaж. Uwaїam rуwnieї, їe kaїdy czіowiek powinien mieж swobodк prezentowania i gіoszenia dowolnych treci innym ludziom, ktуrzy wyraїaj na to zgodк.
Cenzura, w tym obyczajowa, byіa jednym z atrybutуw systemu komunistycznego. To wіanie kodeks karny PRL zakazywaі rozpowszechniania wszelkiej pornografii. Uwaїam, їe nie naleїy korzystaж z tamtego wzorca.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
200 / 1000

Latest Signatures

 • 23 December 2015200. Pawe Gray
  I support this petition
 • 18 December 2015199. Adrian O
  I support this petition
 • 07 December 2015198. Surowiec M
  I support this petition
 • 01 December 2015197. Maciej J
  I support this petition
 • 21 November 2015196. Pawe Bowen
  I support this petition
 • 18 November 2015195. Waldemar Flynn
  I support this petition
 • 25 October 2015194. Sebastian M
  I support this petition
 • 17 October 2015193. Karina Gould
  I support this petition
 • 15 October 2015192. Andrzej L
  I support this petition
 • 11 October 2015191. Anna Lidiab
  I support this petition
 • 22 September 2015190. Kris K
  I support this petition
 • 15 September 2015189. Dorota K
  I support this petition
 • 12 September 2015188. Maciej Meadows
  I support this petition
 • 11 September 2015187. Robert O
  I support this petition
 • 08 September 2015186. Artur S
  I support this petition
 • 30 August 2015185. Maciej W
  I support this petition
 • 21 August 2015184. Piotr S
  I support this petition
 • 14 August 2015183. Ania Gonzales
  I support this petition
 • 10 August 2015182. Przemek Gomez
  I support this petition
 • 23 July 2015181. Kamil N
  I support this petition
 • 22 July 2015180. Blox Barrett
  I support this petition
 • 16 July 2015179. Peterlin Simpson
  I support this petition
 • 07 July 2015178. Olgierd D
  I support this petition
 • 06 July 2015177. Ostrowski M
  I support this petition
 • 01 July 2015176. Patrycja George
  I support this petition
 • 26 June 2015175. Tomasz G
  I support this petition
 • 15 June 2015174. Gabriela Oconnell
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Jorge RowlandBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets