Apel pentru stipularea de măsuri protecţioniste rezonabile pentru categoria asistenţilor sociali cu caracter permanent, оn cadrul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, nr. 230 / 2008 sign now

Apel

pentru stipularea de măsuri protecţioniste rezonabile pentru categoria asistenţilor sociali cu caracter permanent, оn cadrul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, nr. 230 / 2008


Către: Prim-ministrul Romвniei, dl Emil Boc, ministrul de resort al Ministerului Finanţelor Publice şi Locale, dl Gheorghe Pogea, ministrul de resort al Economiei, dl Adrian Videanu, ministrul de resort al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, dl Marian Sоrbu, şi, nu оn ultimul rвnd, către toate entităţile (e-)mediatice (pan-)romвneşti cu profil şi/sau tematică socială


Stimaţi miniştri destinatari,

Оn primul rвnd, atвt eu, Silviu Marin, iniţiatorul şi cosemnatarul prezentului Apel, cвt şi contrasemnatarii mei, ca persoane fizice şi suferinde de dizabilităţi fizice severe şi variate, оn grad I, pornind de la acest text tulburător de vag de Ordonanţă de Urgenţă, cu nr. 230 din 2008, publicată оn Monitorul Oficial nr. IV, din 5 ianuarie a.c., ne gвndim dacă mai putem acum, ca şi cetăţeni simpli ai Romвniei, şi beneficiari ai ajutorului constant (supraomenesc ar fi puţin spus!) al rudelor noastre apropiate (de regulă, de gradurile I şi II), aflate de ani buni оn ipostaza ingrată de asistenţi sociali cu caracter permanent comunităţii noastre, să vă оntrebăm dacă se are cumva оn vedere remodificarea acesteia, respectiv оn sensul de a-i conferi un caracter cu adevărat explicit, ca să nu mai existe urme de оndoială cu privire la categoriile vizate şi nevizate prin emiterea acesteia, aşa, tam-nisam. Că explicaţiile d-voastră, d-le ministru de resort al Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, Marian Sоrbu, cel puţin pe mine nu m-au convins, aşa cum nu m-au convins nici urările d-voastră de bine, din Presă, оn iulie 2006, respectiv cu privire la posturile bugetare adresate tinerilor absolvenţi (de varii specializări). Cu alte cuvinte, e foarte posibil ca afirmaţiile d-voastră de la Sinteza Zilei, din 6 ianuarie a.c., să rămвnă, pвnă la urmă, nişte vorbe fără acoperire. Nu, chiar nu avem de unde şti dacă guvernul d-voastră nu va remodifica O.U.G. 230 din 2008 pentru a-i include şi pe asistenţii noştri sociali cu caracter permanent (mai cu seamă că ne sunt şi rude, оn cvasitotalitatea cazurilor) оn zona roşie, a celor care urmează să aibă doar de optat оntre salariul de asistent social şi pensie. Vrem certitudini!

Pensionarii pentru limită de vвrstă pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu excepţia celor obţinute din exercitarea unor funcţii remunerate оn cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi оn cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.
Оn perioada оncadrării pe funcţii remunerate оn cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi оn cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, plata pensiei pentru limită de vвrstă se suspendă, arată actul normativ. Pe lвngă pensionarii din sistemul public de pensii, interdicţia este extinsă şi la beneficiarii legilor de pensionare speciale, respectiv militari, poliţişti, magistraţi sau personalul auxiliar al instanţelor. Nici ei nu mai pot cumula pensia cu salariul la stat. (O.U.G., nr. 230 / 2008, publicată оn Monitorul Oficial nr. IV, 5 ian. 2009)

Gвndiţi-vă, stimaţi miniştri, оn ansamblu, că o familie cu cel puţin un membru suferind de o dizabilitate neuromotorie severă, acesta fiind doar un exemplu general, celălalt fiind оncadrat ca funcţionar al statului, respectiv ca asistent social cu caracter permanent, care оşi doreşte a se şi pensiona pentru a-şi putea ajuta restul familiei la achitarea datoriilor la оntreţinere, lumină şi telefon, mai ales dacă restul acesta de familie оl constituie оnsuşi celălalt membru cu handicap sever, nu se mai poate descurca nicicum fiindcă, deh!, a venit guvernul d-voastră ca să ne explice răspicat şi cu emfază cum nu se mai poate susţine universul nostru mic nici cu pensiile mult-promise a fi menţinute pe linia de plutire, nici cu salariile bugetare оn ţara aceasta crepusculară. Deci, după ce că acea familie are datorii cu duiumul la aceste regii autonome care trec prin mвinile şirurilor, aparent infinite, de guverne atente faţă de cetăţenii acestei ţări, indiferent cine şi ce ar fi aceştia (i.e., cetăţenii), iar cel cu respectiva dizabilitate nu se poate integra cu una, cu două оn vreo companie de stat din pricina argumentului competitivităţii, oferit spre cugetare cu atвta generozitate de către angajator, de fiecare dată, unica soluţie rămвnвndu-i aplicantului оn cauză, chiar dacă are o facultate la bază, să se оncadreze оn vreun atelier protejat (care, de cele mai multe ori, оi răspunde fără jenă: N-avem locuri şi pentru d-ta acum!) sau, cel mult, оn vreo firmuliţă (unde şeful оi reproşează pвnă şi faptul că оşi cвştigă salariul banii şefului sunt, doar! - pentru că stă acasă şi dă la taste), ca dactilograf, iar asta, оn pofida demagogiei anuale, servite de Ministerul Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, mai vine şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 230 / 2008 ca să pună capac la toate(!), cum se spune.
Din nou, vă оntrebăm, aşadar: De ce nu aţi stipulat, d-le Premier, оn acea Ordonanţă, ca asistenţii sociali cu caracter permanent ai persoanelor cu dizabilităţi severe, оn grad I, să fie supuşi unui tratament special? Aţi dorit corectitudine legislativă, cumva? Eu, unul, ca simplu cetăţean, nu cred asta, şi sunt sigur că nici celelalte mii şi mii de simpli nu cred aşa ceva. Dimpotrivă, credem că e vorba de circul politic de rigoare, care se face la оnceputul fiecărui mandat (prim-)ministerial. Or după cum, pe noi, simplii, nu ne interesează acest circ, vă rugăm, d-le Prim-ministru al Romвniei, Emil Boc, оn virtutea unei asemenea decizii, luate оn pripă şi fără a vă mai gвndi, desigur, la repercursiunile sociale crвncene care se vor abate, оn primul rвnd şi оn mod inevitabil, asupra noastră, a cetăţenilor romвni suferinzi de asemenea dizabilităţi neuromotorii severe, să ne acordaţi doar această siguranţă (s-o specificaţi оn textul remodificat al O.U.G., 230 / 2008) pentru a nu ne vedea iarăşi transpuşi оn ipostaza ingrată de datornici vвnduţi la stat.
E tot ceea ce vă cerem noi, membrii comunităţii persoanelor cu dizabilităţi neuromotorii (i.e., severe), fiindcă, din nou, deh!, ştim cu toţii că nu o să se rezolve mai nimic major şi concret, nici pe 2009, nici pe... 2015(!)


P.S. Rog contrasemnatarii acestui Apel să menţină un ton civilizat (cinic, dar civilizat) оn comentariile d-lor şi, de ce nu, să comenteze exclusiv la secţiunea Comentarii ca să putem menţine şi o impresie generală de ordine (= stabilitate) pentru acest demers.


Iniţiatorul,
Silviu Marin

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Heidi LunaBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
Premierul Romвniei, miniştrii Economiei, Finanţelor şi Muncii

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets