Apel o rozsądną reformę prawa autorskiego i odrzucenie art.13 zobowiązującego do wprowadzenia mechanizmów cenzury. sign now

Do europejskich oraz krajowych organów ustawodawczych
W związku z nadchodzącą reformą prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej
Domagamy się :

- odrzucenia art.13 nakładającego obowiązek na dostawców internetu stałego monitorowania oraz filtrowanie treści w sieci internet
- zakazania technologii „inwigilacyjnych” w tym programów zabezpieczających z funkcjami monitorowania zasobów komputera ora urządzeń mobilnych.

-odrzucenia art. 11 dotyczącego praw dodatkowych dla wydawców prasy

-zrównoważonej reformy opartej o poszanowanie praw człowieka oraz zgodnej z rozwojem i przeznaczeniem nowych technologii.

Dostęp do niecenzurowanego internetu stanowi dla nas obywateli fundament dostępu do rzetelnych informacji, wiedzy oraz kultury, a wspomniany propozycje stanowią zagrożenie dla funkcjonowania internetu.

Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele macie obowiązek chronić naszych praw i praworządności

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
6 / 100000

Latest Signatures

Information

suweren123By:
Międzynarodowa politykaIn:

Petition community:
Parlament Europejski , Komisja Europejska

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets