APEL CLANOVA FACEBOOK MREZE sign nowAPEL CLANOVA FACEBOOK MREZE:

"Istorija je uиiteljica ivota toga smo svi svjesni, ali smo takoрer svjesni da mnogi ne uиe iz istorije.
Иovjek je socijalno biжe i uvijek se iz svojih uvjerenja prikljuиivao nekoj zajednici.Nekad su to bila plemena. Danas se grupacije osnivaju roрenjem ili ubjeрenjem. Danas su to nacije i religije kao najvanije grupacije ljudske rase.

Razlike meрu nacijama i religijama su иesto dovodile do ratova i genocida prilikom kojih je ubijeno na milione nevinih civila. Holokaust nad idovima, zloиini u Jasenovcu i Vukovaru, genocid u Srebrenici i svi drugi zloиini po svijetu su alostan dokaz da mnogi nisu nita nauиili iz prolosti. Nacija koja je najvie patila u svim ratovima su djeca. Meрutim uz sve elje mnogih da se ovi zloиini nikad vie ne ponove, postoje i pokuaji da se ovi zloиini umanje, zaborave pa иak i negiraju, kao to je to za primjer uиinio prof. Herman koji je u svom intervjuu negirao genocid u Srebrenici, slueжi se sramnim laima.

Rat u Bosni i Hercegovini je zavrio prije 13 godina. To je bio nakrvaviji rat u Evropi nakon 2. svj. rata. Rat koji bi trebao da nas sve nauиi o besmislenosti svih ratova ali i o tom, da zanemarivanje nacionalizma i vjerske mrnje moe da dovede do krvoproliжa i mnogim drugim zemljama koje su multinacionalne.

Na alost, nakon toliko godina rata, odvija se pred naim oиima jedna druga vrsta rata kojeg niko ne bi smio potcjeniti. Rat u virtualnom svijetu. Internet je postao svima nama svakidanjica, a pogotovo mladom narataju. Meрutim, pored izuzetno korisnih strana koritenja interneta, postoji i ona loa strana.

Internet, koji je pored sijalice i toиka, sigurno najveжi izum i od velike koristi иovjeиanstvu, postaje i najveci portal irenja zla. Internet na nae oиi postaje jako pouzdan partner svim osobama, grupama i zajednicama koje bjesomuиno ire jezik mrnje.

Kriarski ratovi, holokaust, Srebreniиke rtve, nevino pobijeni civili slue иesto na internetu kao teme za negiranje, poniavanje, omalovaavanje i nerijetko za vrijeрanje porodica ubijenih.

Nerijetko se mogu otkriti grupe u kojima se poziva na nacionalnu, vjersku i rasnu mrnju. Kao npr. jedna sramotna Facebook grupa No, ica, Srebrenica u kojoj se otvoreno prijetilo pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti i otvoreno pozivalo иlanove na mrnju prema Muslimanima. Ovu grupu je uspjeno zatvorila jedna jako aktivna grupa unutar Facebook-a иiji su иlanovi bili Bonjaci, Hrvati i Srbi. Na alost grupa je ponovo otvorena. Pored ove grupe postoje grupe koje na isti naиin govore i pljuju po zloиinima u Jasenovcu, o Holokaustu. Postoji grupa koja poziva na mrnju prema Albancima na Kosovu, Romima i drugim narodima. Grupe koje pozivaju na ubijanje homoseksualaca, ljudi crne rase postoje isto unutar Facebook-a.
Naravno, da multinacionalne grupe unutar Facebook-a pokuavaju uvijek prijaviti ove opasne pokuaje irenja mrnje ali su nemoжne ovaj problem zauvijek okonиati.

Upitali smose dokle moemo tolerisati toliki nacionalizam i mrжnju prema drugima i ne moжi vie uиiniti ?. Shvatili smo da ovaj lo trend na internet portalima moe dovesti do pogubnih posljedica te nas ne bi iznenadilo da ovaj portal bude jednom mjesto okupljanja terorista, preprodavaиa droga i pedofila. Da li elimo da se jednog dana, sasvim legalno pojave ovdje razni pedofilski filmovi, snimci pokolja, teroristiиki planovi? Mi, potpisnici ove petivije to sigurno ne жelimo kao ni to da maloljetnicima na ovom i mnogim drugim portalima imaju slobodan pristup osobe i grupe sa monstruoznim ciljevima. Mi ovom peticijom elimo mladi narataj sauvati od ovog. Ali i rtve ratova ne dopustiti da budu vuиene po blatu ovih ekstrema i njihovih bolesnih umova.

Zato su se mnogi иlanovi Facebook-a odluиili na apel odogovrnima Facebook-u i svih internet portala po svijetu. Peticija je prevedena na sve svjetske jezike i njen je cilj da Facebook-u i sliиnim portalima skrene panju da su oni najodgovorniji za svo loe to se deava na njihovim stranicama. Zato im se obraжamo za zahtjevom da odmah:

1.Facebook i drugi portali osnuju komisiju koja жe pratiti sadraj i aktivnosti svake otvorene grupe.
2.Komisija mora odmah iskljuиiti sve grupe koje pozivaju na nacionalnu, vjersku, rasnu i bilo koju drugu vrstu mrnje prema иovjeku kao individui kao i sve иlanove zatvorene grupe.
3.Sve one koji su osnovali takve grupe odmah iskljuиiti sa portala a i иlanove koji su unutar grupe
4.Svi koji prekre pravila o potovanju ljudi bez obzira kojoj religiji, rasi ili naciji pripada, trebalo bi prijaviti tuilatvu grada u kom stanuju po tubi - irenje i pozivanje na mrnju na nacionalnoj, vjerskoj ili rasnoj podlozi
5.Uvesti sistem u kom se mogu prijaviti иlanovi sa punim imenom i prezimenom kao i E-mail adresom, radi lake identifikacije prekrioca

Ovo je jedini naиin da zatitimo sjeжanja na rtve zloиina i njihove porodice zatitimo od sramne zloupotrebe. Isto tako ovim zatiжujemo mlade osobe od moguжih manipulacija.

U prilogu stavljamo tekst Apela nae иlanice Aldijane Ganiж, koji elimo da svi proиitaju jer sadri vane informacije:

U namjeri da pokrene borbu protiv upotrebe jezika mrnje, rasizma, ksenofobije, antisemitizma, ovinizma i svakog drugog oblika raspirivanja netolerancije i ekstremistiиkih pogleda, a s ciljem sprijeиavanja irenja najmraиnijih nacifaistiиkih ideologija i pojava,mole se odgovorna gospoda Facebook mree da doprinesu zatvaranju i sprijeиavanju ovakvih propagandnih grupa" .

Zbog uиestale upotrebe interneta kao sredstva irenja rasne, nacionalne, vjerske i druge mrnje, Vijeжe Evrope je 28. januara 2003. godine usvojilo i Dodatni protokol Konvenciji o kompjuterskom kriminalu, o kriminalizaciji djela rasistiиke i ksenofobiиne prirode poиinjenih kroz kompjuterske sisteme. " Ovim dokumentom se zabranjuje distribucuja rasistiиkog i ksenofobiиnog materijala putem kompjuterskih sistema, a za potrebe Protolola rasistiиki i ksenofobiиni materijal definira se kao ''bilo koji pisani materijal, bilo koja slika ili neka druga reprezentacija ideja i teorija koje zagovaraju, populariziraju ili potiиu mrnju, diskriminaciju ili nasilje protiv osoba ili grupa na osnovu rase, boje koe, nacionalnog ili etniиkog porijekla, kao religije ako se koristi kao osnova za bilo koji od ovih faktora" .

S Potovanje

Karmen Media-Velagiж
Sabina Isa Omer
Aldijana Ganiж

* Sva prava zadrana od strane Autora *

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Howard ShortBy:
SportIn:
Petition target:
GENOCID ; SREBRENICA-VUKOVAR-JASENOVAC

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets