All Iraqis against media polcy of Aljazeera TV sign now

гд ЗМб ИнЗд ЗПЗдЙ жгНЗЯгЙ СгТнЙ ПжбнЙ
ЦП ЮдЗЙ "ЗбМТнСЙ" ЗбЭЦЗЖнЙ
ЗЪПЗП
гМгжЪЙ гд ЗбгЭЯСнд жЗбгЛЮЭнд жЗбУЗУЙ ЗбЪСЗЮннд

Кгдм ЗбЪСЗЮнжд Зд КЯжд ЭЦЗЖнЙ " ЗбМТнСЙ " ЯУИЗ бЮЦнКег ЮИб КНССег гд ЗбдЩЗг ЗбИЪЛЭЗФн жИЪПе бгЗ беЗ гд гФеП ЗЪбЗгн ЫнС гУИжЮ НнЛ ЗУКЮИбжеЗ гЪ ЗбгФЗеПнд ЗбЪСИ ЯгдИС НС нЯУСжд Ие ЗбХгК ЗбСУгн жЗбСЮЗИЙ жЗбСКЗИЙ Вгбнд Зд КУЗег Эн ЭЦН ЗбдЩЗг ЗбМЗЖС ЗбРн ЯЗд нНТ СЮЗИег . бЮП ЩджЗ гЪ ЗбЪСИ Здег жМПжЗ ЦЗбКег Эн "ЗбМТнСЙ " ИИСЗгМеЗ ЗбМСнЖЙ жЗОИЗСеЗ ЗбУСнЪе жгд Пжд гЮХ ЗбСЮнИ . жжМПжЗ гЪ ЗбгФЗеПнд ЗбВОСнд Ъбм ЗОКбЗЭ гФЗСИег Нбгег жгИКЫЗег жЗЪКЮПжЗ ЗдеЗ ЮЗПСЙ Эн ЗбКГЛнС Ъбм ЗбУнЗУЗК ЗбЕЪбЗгнЙ ЗбИЗбнЙ Иб СЗеджЗ Ъбм ЗдеЗ УКЪЗбМ ЗгСЗЦ ЗбЪЗбг ЗбЪСИн ЗбгТгдЙ жгдеЗ ЭЦН ХжСЙ ЗбдЩЗг ЗбУЗЮШ Эн ИЫПЗП жгд Лг КЮПнг ХжСЙ НЮнЮнЙ бЗгЗб ФЪИдЗ жКШбЪе бИдЗБ дЩЗг гПдн жШдн жПнгЮСЗШн бЯд ОЗИ Щдег ЭнеЗ ЗР УСЪЗд гЗ ЫПЗ ЗбНбг ЯЗИжУЗ ЪдПгЗ ИПГК еРе "ЗбМТнСЙ" КЯФЭ Ъд жМееЗ жКЭХН Ъд днЗКеЗ жГеПЗЭеЗ Эн КЮПнг СгжТ ЗбдЩЗг ЗбУЗЮШ жЭЯСег жШСжНЗКег ЗбКн КФМЪ Ъбм ЗбЪдЭ жЗбЯСЗенЙ еРЗ Ъбм ЗбХЪнП ЗбЪСЗЮн ЗгЗ Ъбм ЗбХЪнП ЗбЪСИн ЭКгЛшб гФеПеЗ ИЗбКЦннЮ Ъбм ЗбгЛЮЭнд ЗбЗНСЗС ИЗУКФСЗБ дЭжР Южм ЗбКЯЭнСннд жЗбгКФППнд жЗбФжЭндннд ЗбгдЫбЮнд ЗбРнд ЯЭшСжЗ жЗеЗджЗ ТЪгЗБ жУЗУЙ жЗПИЗБ жгИПЪнд жЗЯЗПнгннд жгЭЯСнд ЪСЗЮннд жЪСИ гЪЗХСнд .. ЛгЙ ИСЗгМ МнПЙ бЯд ЛгЙ ЗОСм КНжбК Ебм ЗИжЗЮ бгд РЯСдЗ Иб ЫПК ЗбЮдЗЙ гСКЪЗ бИнЗдЗК ЗбЗСеЗИннд !

Зд ЗбгЛЮЭнд ЗбЪСЗЮннд Эн ИнЗдег еРЗ жЗнгЗдЗ гдег ИЗегнЙ ЗбЗЪбЗг жНСнКе бЗ нЪПжде еМжгЗ Ъбм ЮдЗЙ "ЗбМТнСЙ" ЯгДУУЙ ЗЪбЗгнЙ беЗ ЗбНЮ Зд КЪгб гд ЗМб ОПгЙ ЗбЪСИ жЗбгУбгнд жбЯдег нЪПжде ЗПЗдЙ ИЪЦ ббУнЗУЗК ЗбЪЮнгЙ ЗбКн ККИЪеЗ ЗбЮдЗЙ жПЭЗЪЗ Ъд МгбЙ гд ЗбгИЗПмБ жЗбЮнг ЗбУгНЗБ жен ЗПЗдЙ КЗСнОнЙ бИЪЦ ИСЗгМеЗ ЯЗбИСЗгМ ЗбКн жХб ИЪЦеЗ Збм НП ЗбУИЗИ жЗбФКЗЖг жЮП дЗб ФЪИдЗ жжШддЗ ждЩЗгдЗ ЗбНЗбн ЯЛнСЗ гд РбЯ гд Пжд ЗбКТЗг ИгеднЙ ЕЪбЗгнЙ Гж НнЗПнЙ Эн КЮПнг ЗбХжСЙ ЗбНЮнЮнЙ ббЗжЦЗЪ Эн жШддЗ жбЯдеЗ ЯЛнСЗ гЗ ЗУКОПгК ЗУбжИЗ МЗСНЗ жЗУКЭТЗТнЗ ОЗСМЗ Ъд ЗббнЗЮЙ, Иб жХб ЗбЗгС Збм НП ИЛ ЗбФКЗЖг жЗбУИЗИ жеж гЗ нПЭЪ бКжУнЪ ПЗЖСЙ ЗбЪдЭ Эн ЗбЪСЗЮ жЗбКЭСЮЙ ЗбШЗЖЭнЙ жЗбПЪжЙ Ебм ЗбЗСеЗИ жеРЗ нгЛб жЗНПЙ гд НЗбЗК ЗбдТЮ ЗбЗЪбЗгн жЗбКФжне ЗбУнЗУн ЗбРн КгЗСУе ЗбМТнСЙ жИЪЦ ЗбгШИжЪЗК ЗбКн ЯЗдК ггжбЙ гд ЗбдЩЗг ЗбИЗЖП Эн ЗбЪСЗЮ . Зд ЗбОШ ЗбЗЪбЗгн ЗбРн ККИдЗе " ЗбМТнСЙ " бЗ нЮИб гМЗбЗ ббФЯ ИГд еРе ЗбЮдЗЙ ЗХИНК ПЗЪнЙ бЗдЮУЗгЗК ПнднЙ жШЗЖЭнЙ жУнЗУнЙ бЗ НП беЗ Эн жШддЗ жЭн гМКгЪЗК ЪСИнЙ ЗОСм бЗеПЗЭ гИнКЙ ЦП Юнг гМКгЪЗКдЗ жКСУнО ЗбКОбЭ Эн ЗбСГн ЗбЪЗг ЗбЪСИн ждЮб ХжСЙ ЫнС НЮнЮнЙ Ъд ФЪИдЗ жгЗЦне ! ЪбгЗ ИГд ВбнЗК ЗбЗОКбЗЭ жЗбКИЗнд Эн НжЗСЗК ЗбЪЗбг ЗбгКНЦС жЭн жУЗЖб ЗбЗЪбЗг ЗбгСЖнЙ жЗбгУгжЪЙ бЗИП Зд КИЮм гНЗЭЩЙ Ъбм НнЗПнЙ жУнбЙ ЗбЗЪбЗг жеРЗ гЗ дПЪж Збне ждПЪге
бЮП КНжшбК "ЗбМТнСЙ " Збнжг - жнЗ ббЗУЭ - Ебм гдИС ббПЪЗнЙ ЗбЗСеЗИнЙ жЗбФжЭнднЙ ЦП ЗбКНжбЗК ЗбЪСЗЮнЙ жЦП ЗбЗКМЗеЗК ЗбПнгЮСЗШнЙ жЗббнИСЗбнЙ жЗбЗИЪЗП ЗбЮнгнЙ ЗбНПнЛЙ Эн ЗбЪЗбг ЗбЪСИн. жЫПК гдИСЗ гЭКжНЗ ббЗСеЗИннд жЭЮеЗЖег жгНСЦЙ Ъбм ЗбЗСеЗИ. жндИЫн ЗбЗФЗСЙ едЗ Збм ЗбФИеЙ ЗбКн КНжг Нжб ИЪЦ гСЗУбнеЗ жгРнЪнеЗ ЗбгФИжеЙ ИЗШСЗЭ гМежбЙ гшгд нЫРжд жнПЪгжд ЗбЗСеЗИ жнНСЦжд Ъбне Эн жШддЗ! жЫПК ЗбЮдЗЙ ЗнЦЗ гдИСЗ ббПЪЗнЙ ЗбШЗЖЭнЙ жЗбЭКд ЗбУнЗУнЙ жЗбЗдЮУЗгЗК ЗбПнднЙ Эен ИЗУг ЗбПнд КЪгб Ъбм КФжне Яб гИЗПмБ ЗбЗУбЗг жЮнге ЗбгИЗСЯЙ жЭн гЮПгКеЗ ЗбКУЗгН жЗбКСЗНг жЗбгМЗПбЙ ИЗбКн ен ЗНУд ждИР ЗбЪдЭ гд ЗМб ЗбЗгд жЗбВгЗд . бЮП жЮЭК ЦП гХЗбН ЗбЪСЗЮ жЗбЪСЗЮннд ЪдПгЗ ИПГК КПЪж Ебм ЗбЗЮККЗб Инд ЗбФнЪЙ жЗбУдЙ жИнд ЗбЪСИ жЗбЗЯСЗП жИнд ЗбгУнНннд жЗбгУбгнд ЪбгЗ ИГд жНПЙ гЯждЗК ЗбЪСЗЮ ЗбЗМКгЗЪнЙ ен ЗбЦгЗдЙ ЗбжНнПЙ бгУКЮИбе ЯПжбЙ НСЙ гУКЮСЙ жПнгЮСЗШнЙ ЮЗПСЙ Ъбм КНЮнЮ УнЗПКе жЗУКЮбЗбе жИЗбКЗбн Згд жУбЗгЙ гдШЮЙ ЗбФСЮ ЗбЗжУШ жЗбЪЗбг ЗМгЪ . Зд ПЭЗЪ " ЗбМТнСЙ " Ъд ЗбЗСеЗИ жЭЮеЗЖе жХб НП ЗбеУКнСнЗ ИЗУКОПЗг ЗбЪИЗСЗК ЗбдЗИнЙ ЗбКн бЗ КбнЮ ИЕЪбЗг гУКЮб жНС ждТне .
ждКУЗБб : ИГн НЮ КгЗСУ Яб РЗЯ ЗбУИЗИ жЗбФКЗЖг ИНЮ ЗбдЗУ жИНЮ ИЪЦ ЗбШжЗЖЭ жЗбЗПнЗд жЗбФОХнЗК ОЗХЙ КбЯ ЗбКн КЪЗнФК ПежСЗ Эн жШддЗ ї бгЗРЗ Яб еРЗ ЗбКОШнШ ЗбгдЩг ЦП УнЗУЗК ЗбПжбЙ ЗбЪСЗЮнЙ ї бгЗРЗ ЗбСеЗд Ъбм ЗдЮУЗг ЗбЪСЗЮ Эн еРе ЗбгСНбЙ ЗбНСМЙ гд НнЗКе жеж нЪЗдн гд ЗбЗСеЗИ жМСЗЖге ї Зд "ЗбМТнСЙ " Эн УнЗУКеЗ ЗбЗЪбЗгнЙ еРе КИКЫн Зд нЪг ЗбЗСеЗИ Эн ЗбЪСЗЮ жЭн Яб гЯЗд гд ЪЗбгдЗ ЗбЪСИн жЗбЗУбЗгн жЗд нУжП ЗбЭЯС ЗбЩбЗгн ї ждУГб : ИГн НЮ нУКОПг ИЪЦ гРнЪнеЗ ЗжХЗЭЗ ЫнС геРИЙ жОЗСМЙ Ъд ЗббнЗЮЙ жУнЗЮ ЗбЗПИ жЗбЗОбЗЮ ї жИГн НЮ КЭКН еРе ЗбЮдЗЙ ГИжЗИеЗ бЯб ЗбРнд ндЗбжд гд ЗбЗОСнд ИЗУЗбнИ ЪПЗЖнЙ жегМнЙ жОХжХЗ ЗбЪСЗЮннд її дГгб Зд КУгЪдЗ ЮдЗЙ "ЗбМТнСЙ" ЗбЭЦЗЖнЙ бЯн КЪнП ЗбдЩС Эн УнЗУКеЗ ЦП ЗбФЪИ ЗбЪСЗЮн жШгжНЗКе Эн ИдЗБ жШд гжНП ИЪнП Ъд ЗбШЗЖЭнЙ жЗбКЪХИ ЗбЮжгн жУнЗПЙ Ггд ЗбгдШЮЙ гНРСнд Эн ЗддЗ УжЭ дПЪг ИЮжЙ Зн КжМе УжЭ нКОРе ВОСжд ИКПжнб ЮЦнЙ ЮдЗЙ " ЗбМТнСЙ " ЯЗПЗЙ ббЗСеЗИ Эн ЗбгдШЮЙ ОЗХЙ жЗд беРе ЗбЮдЗЙ ЗМдПКеЗ ЗбгМежбЙ Эн ЗбКНСЯ ЦП ЗбЪСЗЮ жЗбЪСЗЮннд гегЗ ЯЗдК КжМеЗКег жЗЭЯЗСег .
ЭгЗ ЗбРн дПЪж Збне ї
дНд ЗбгжЮЪнд Ъбм еРЗ ЗбИнЗд УжЗБ гд ЗбЪСЗЮннд жгд нДнПдЗ гд ЗбЗОжЙ ЗбЪСИ .. дПЪж МгнЪ ЗбгЛЮЭнд жЗбгЭЯСнд жЗбгжЗШднд ЗбЗНСЗС Эн ЗбЪЗбгнд ЗбЪСИн жЗбЗУбЗгн жЗбЪЗбг ЗМгЪ Ебм ЗбКжЮнЪ Ъбне бнЯжджЗ ИгЛЗИЙ гНЯгЙ СгТнЙ жЗОбЗЮне беРе ЗбЭЦЗЖнЙ ЗбКн КОХХК Эн ТСЪ ЗбЭКдЙ жЗбЪдЭ Эн ЗСМЗБ ЗбЪЗбгнд ЗбЪСИн жЗбЕУбЗгн жЗбЪЗбг Ябе .гМгжЪЙ гд ЗбгЭЯСнд жЗбгЛЮЭнд жЗбУЗУЙ ЗбЪСЗЮннд
ЯКИ Эн ЗбЪЗФС гд ПнУгИС 2004

П. УшнЗС ЗбМгнб гДСО жЗЯЗПнгн ЪСЗЮн гЮнг Эн ЯдПЗ
П. СнЗЦ ЗбЗгнС гедПУ гЪгЗС ЯЗКИ жОИнС Пжбн
П. МжЗП еЗФг УнЗУн жжТнС КОШнШ УЗИЮ
П. гНгП ЗбгФЗШ УнЗУн жУЭнС Эн жЗФдШд УЗИЮЗ
П. ЪТнТ ЗбНЗМ УнЗУн гЭЯС жЯЗКИ
П. ЪИПЗбОЗбЮ НУнд ШИнИ ЯЗКИ жгНбб УнЗУн
МЗУг ЗбгШнС ЯЗКИ жХНЭн ежбдПЗ
ТенС ЗбПМнбн ЕЪбЗгн ЯЗКИ жХНЭн ЗбЯжнК
НгТЙ ЗбМжЗеСн гедПУ ЯЗКИ жгНббб УнЗУн
П. ХИЗН ЗбУжПЗдн гедПУ ЯЗКИ ждЗФШ бНЮжЮ ЗбЗдУЗд
ЪИПЗбЮЗПС ЗбМдЗИн ФЗЪС жЯЗКИ жХНЭн
П. ОЗбП ЗбУбШЗдн гЪгЗС жЗЯЗПнгн
П.СФнП ЗбОнжд ЯЗКИ жИЗНЛ Эн ЗбКГСнО ЗбЕУбЗгн
ЗджС егЗУжС СМб ЗЪгЗб ЯдПЗ
П. НгнП ЗбеЗФгн СЖнУ КНСнС гМбЙ ЗбЪбжг ЗбЗдУЗднЙ
П. ЗНгП ЪИП ЗбНУнд ФЗЪС жЯЗКИ ЪСЗЮн КжСдКж К ЯдПЗ
П. ЗнжИ ЗжЫЗдЗ гедПУ гЪгЗСн жОИнС Пжбн гУЮШ ЪгЗд
ЗджС Нге УжС СМб ЗЪгЗб гУнУЗЯЗ ЯдПЗ
гЪТТ ЪТнТ гНЗгнЙ ЪСЗЮнЙ ЯСПнЙ гУнУЗЯЗ ЯдПЗ
ТндЙ ХЗНИ гЛЮЭЙ ЪСЗЮнЙ КжСдКж ЯдПЗ
ЭнЗд Ггнд гЛЮЭЙ ЪСЗЮнЙ ЗжЯбЗдП днжТнбдПЗ
П. ЫУЗд СУЗг ЗбгПнС ЗбКдЭнРн бМгЪнЙ ЗбЛСжЙ ЗбУгЯн
П. ЗЯСг ЗбНгПЗдн ЗбЗгнд ЗбЪЗг бНТИ ЗбОЦС ЗбЪСЗЮннд
ИЗЯТЙ ЗбУЪнП гПнСЙ гПСУЙ гКЮЗЪПЙ бдПд
П. ЪИнС КжЭнЮ ЗЪбЗгнЙ ЪСЗЮнЙ гКгСУЙ КжСдКж ЯдПЗ
дЗМн ИФнС УбгЗд ЭдЗд КФЯнбн ЭнднУнЗ ЗнШЗбнЗ
П. ЗУСЗБ ЪИП ЗбЯСнг гХШЭм гПнСЙ гОКИС ИЗКСУжд ИЗЛ
П. гНгП ЗбгжУжн ИЗЛжбжМн гЗдМУКС ИСнШЗднЗ
МгЗб Мбнб ЭКЗН гедПУ жОИнС КЮдн ЗУКСЗбнЗ
П. ЮКнИЙ ЪИП ЗбгМнП СЗЫИ ШИнИ ЗПдИСе
джТЗП дМг ЗбПнд гПСУ ЗСИнб ЯСПУКЗд ЗбЪСЗЮ
НЯгК ЪКж КСИжн гнФЫЗд ЗбЗжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
ЮЗУг ЗбНИнИ гЛЮЭ ждЗФШ Эн гМЗб ЗбЪгб ЗбШжЪнЗбУжнП
П. ЪХгК гжМП ЗбФЪбЗд ЗУКЗР МЗгЪн ЯдПЗ
джСн Ъбн ЯЗКИ жЕЪбЗгн ЗбгЗднЗ
гЗМП ЪТнТЙ ЯЗКИ жХНЭн ЯдПЗ
П. бЮгЗд ЗбЗШСЮМн гедПУ гЪгЗСн КОШнШ гПд ЗнШЗбнЗ
УКЗС гжТЗд ЗПнИ ФЗЪС ЗбдСжнМ
П. гЗджЖнб ЮгИС ЗУКЗ Эн ЗбЭнТнЗБ гнФЫЗд ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
ЗгЛб ЪПдЗд ЗбЩЗеС гУКФЗС Эн гМЗб ЗбгЪбжгЗК ЗбгЗднЗ
ЗгнСЙ ИнК ФгжЖнб ЯЗКИЙ жХНЭнЙ ЯдПЗ
П. ЫУЗд ЗбСИнЪн ШИнИ ЗОХЗЖн Пжбе ЗбЗгЗСЗК ЗбЪСИнЙ
П.джЗб ЫИСЗннб гУКФЗСЙ Эн гдЩгЙ ЗбХНЙ ЗбЪЗбгнЙ
ОдУЗБ ЪИПЗбИЗЮн гедПУЙ гЪгЗСнЙ жЗУКЗРе ЗбСУг ЗбедПУн ЯдПЗ
П. ЪЗбнЙ дМнИ ШИнИЙ ЗУКФЗСнЙ ЭСдУЗ
ПнбЗд еге УжС гЛЮЭ ЪСЗЮн ЯСПн ЯдПЗ
П. ФнСТЗП ФЗбгнСЗд ШИнИ ЗУКФЗСн ЗбгЗднЗ
гЪТТ джСн ЪИП ЗбСТЗЮ гПСУЙ гКЮЗЪПЙ ЯдПЗ
П. ЗНУЗд ЗбМбИн ЗЯЗПнгн ПбеЗжТн ЯдПЗ
П. КнУнС ЪИПЗбМИЗС ЗбЗбжУн ЗЯЗПнгн жЯЗКИ ежбдПЗ
ЪСИн ЗбОгнУн НЮжЮн гУКФЗС ЗбМгЪнЗК ЗбгдПЗЖнЙ Эн ЗбОЗСМ
ЗнбЗд ТдЯдЙ гдЩгЙ гСЗЮИЙ НЮжЮ ЗбЗЯСЗП ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
ГНгП СМИ ЯЗКИ жХНЭн ЗбУжнП
ЪЭнЭЙ бЪнИн ЭдЗдЙ КФЯнбнЙ УЯСКнСЙ СЗИШЙ ИЗИб ежбдПЗ
ПЗдЗ МбЗб ЯЗКИ жХНЭн ЗбУжнП
Ъждн ЗбПЗжжПн ЯЗКИ ЗбУжнП
УЪнП ЗбжЗЖбн ФЗЪС жЗПнИ ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
П. УгнС НУнд ЗбЭКбЗжн ЗЯЗПнгн жЮЗдждн ЭСдУЗ
гНгП ЗбНнЗбн ЗбгПнС ЗбКдЭнРн бФСЯЙ УЗИЗ ПИн
П. жбнП СФнП УнСК ИЗСЯдУжд ЯбндЯ ЗнСбдПЗ
П. ЪИП ЗбСНнг ЪЛгЗд гУКФЗС жОИнС Эн ЗбдЭШ ЗбУЪжПнЙ
П. ЗУгЗЪнб ЗнжИ ШИнИ бнЭСИжб ЗбггбЯЙ ЗбгКНПЙ
ЪЗПб ЗбУджн КСИжн гКЮЗЪП днжТнбдПЗ
СЗМНЙ ЗбУджн КСИжнЙ гКЮЗЪПЙ днжТнбдПЗ
П. жПнЪ ОнЗШ МдСЗб гжКжСТ ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
П. УгнСЙ ЗбЭПЗЫ ШИнИЙ ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
СжнПЗ ЗНгП ЗбОнЗШ ХнПбЗднЙ ЯдПЗ
ЭжТнЙ ЗбПИЗЫ гКЮЗЪПЙ ИСнШЗднЗ
ФнСжЗд ИЗИЗд гЛЮЭ жЗЪбЗгн ЗбгЗднЗ
ФнСнд Ше ИЗгСдн гПСУЙ жКФЯнбнЙ УПдн ЗУКСЗбнЗ
КжгЗУ ФнФгЗд гедПУ КжСдКж ЯдПЗ
дЗМн ЪЮСЗжн ЯЗКИ ХНЭн ежбдПЗ
УЪЗП ЗУгЗЪнб гПСУЙ ежбдПЗ
Убнг ЗбНЯнг ЯЗКИ ЗбУжнП
ТенС ЯЗЩг ЪИжП ЯЗКИ жЮЗЦн ЪСЗЮн УЗИЮ ЗбУжнП
ЪИЗУ ЗбЪбжн ЯЗКИ жгНбб УнЗУн ЗбУжнП
П. геПн НУд НУжд гКЮЗЪП ЗбУжнП
КжЭнЮ геПн гКЮЗЪП ЗбУжнП
МИЗС ОЦнС ЗбХЯС ЦЗИШ гКЮЗЪП ЗбУжнП
гЪд ЗбЪЗгСн гКЮЗЪП ЗбУжнП
ЯЗЩг ЗНгП гНгП гКЮЗЪП ЗбУжнП
ХИСн ФгОн ЭбнЭб гКЮЗЪП ЗбУжнП
ЗбНЗМ ЪИП ЗбУКЗС ЗбОЭЗМн СМб ЗЪгЗб ЗбУжнП

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
1000 / 1000

Latest Signatures

 • 07 January 20161000.
  ЦП ЗбМТнСЙ
 • 02 January 2016999. Ninos S
  I support this petition
 • 01 January 2016998. Mohammed Gm
  I support this petition
 • 30 December 2015997. Almaeli A
  Im iraq engineern in U S A .I ALL THE POUPLE IN ALL WOURD THE MUST HELP US TO STOP THE TERRORRIST TV
 • 29 December 2015996. Tania Adnana
  doctor
 • 25 December 2015995. Ali Shiblyengineerfromg
  yes i agree with your opinien
 • 24 December 2015994.
  ГУКЗР МЗгЪн ЯЗКИ ж гКСМг - гПндЙ гЗСИжСЫ - ГбгЗднЗ
 • 12 December 2015993.
  дИЗН ЗбМТнСЙ бЗ нСеИ СМЗб ждУЗБ ЮЗЭбЙ ЗбЪСЗЮ
 • 10 December 2015992. Mahdi J
  kick all arab media out of iraq
 • 07 December 2015991.
  I support this petition
 • 06 December 2015990.
  ЗЯЗПнгн ЪСЗЮн жИЗНЛ дЭУн
 • 25 November 2015989.
  ЗЪгЗб НСЙ.ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ ЗбЗгСнЯнЙ
 • 24 November 2015988. Muhanad Abidalj
  I support this petition
 • 18 November 2015987. Ricardorand Hester
  Terrorist&ugly TV
 • 15 November 2015986. Saher O
  I support this petition
 • 07 November 2015985. Imad A
  U S A
 • 05 November 2015984.
  ШЗбИ ПСЗУЗК ЪбнЗ - ИСбнд /ГбгЗднЗ
 • 30 October 2015983. Peshraw B
  Music Teacher , Danmark
 • 25 October 2015982. Fadwa A
  Architect , Iraq / Baghdad
 • 21 October 2015981.
  ЗбЪджЗ ЪПжЙ ЗбЪСЗЮннд ... ЮдЗЙ ЗбМТнСЙ ЗбгбЪждЙ .... жЯРбЯ Яб гд нУнС ИСЯЗИеЗ
 • 11 October 2015980.
  СМб Пнд жУнЗУн __ ЗбЪСЗЮ
 • 06 October 2015979.
  ШЗбИ
 • 03 October 2015978. Neim Jabbarkarama
  I support this petition
 • 30 September 2015977. Zaher A
  Norway
 • 29 September 2015976.
  гКСМг жгПСУ
 • 20 September 2015975. Basim A
  I support this petition
 • 19 September 2015974.
  ЗУКЫбЗб ЗбНСншЙ ИЫнЙ ЮКбеЗ жСЭЪ ФЪЗС ЗбСГн ЗбВОС ббЮЦЗБ Ъбм Ябш СГн ВОС: еРЗ еж ФЪЗС ЗбМТнСЙ ЗбКн ИЗКК ЗбдЗШЮ ЗбСУгн ИЗУг ЗбЕСеЗИ

browse all the signatures

Information

Ramon HinesBy:
LGTBIn:
Petition target:
International

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets