AAP TEW is het BEU sign now

Recent besliste het Bestuurscollege om de aanstelling tot doctor-assistent van Sofie Van Volsem af te wijzen. Nochtans werd deze aanstelling unaniem positief geadviseerd door (1) de faculteitsraad TEW, (2) de departementsraad MTT, (3) de verantwoordelijke ZAP-leden en (4) de promotor van het doctoraat.

In de vergadering van het bestuurscollege waarop deze beslissing genomen werd, waren zes leden aanwezig. Geen van deze zes leden behoort tot het AAP. Nochtans was er een gentleman's agreement met het AAP dat er geen AAP-gerelateerde dossiers behandeld zouden worden op dit bestuurscollege.

Het is niet de eerste keer dat op deze manier de faculteit TEW en/of de AAP-geleding in hun hemd worden gezet. De UA beweert het subsidiariteitsbeginsel hoog in het vaandel te dragen, maar bewijst hier opnieuw het tegendeel. Bovendien worden met deze recente beslissing een aantal expliciete en impliciete overeenkomsten overtreden tussen het AAP en het centrale bestuur van de UA.

Een aantal gebeurtenissen en beslissingen van het laatste jaar duidelijk maken dat de UA de faculteit TEW in het vizier heeft en dat men nu op een gemakkelijke manier de zwakste geleding van de faculteit treft. Het AAP wordt op deze manier de speelbal йn het slachtoffer van een machts- en middelenstrijd boven onze hoofden.

Ondertussen is gebleken dat het het bestuurscollege (opnieuw) de eigen UA reglementen, procedures en statuten niet naleeft en dat men dit dossier in een eerste lezing niet kуn afwijzen maar het desgevallend opnieuw aan de faculteitsraad moest voorleggen.

Het is echter zeer frusterend dat we telkens opnieuwe alle mogelijke reglementen, procedures, statuten en voorgaande beslissingen moeten uitpluizen om enig verhaal te hebben tegen dergelijke onreglementaire beslissingen van het centrale universiteitsbestuur.

We hebben sterk de indruk dat men desondanks blijft proberen de faculteit TEW te treffen door de pijlen te richten op haar zwakste geleding in de hoop dat we op den duur moegestreden geraken en niet meer zullen reageren.

We vragen daarom dat we als AAP ernstig genomen worden en dat de UA (1) het subsidiariteitsbeginsel niet alleen predikt, maar ook toepast en (2) de rechten van het AAP respecteert.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Toni StoutBy:
City LifeIn:
Petition target:
Universiteit Antwerpen

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets