دستگیر شدگان اول ماه می 2007، روز جهانی کارگر ر sign now

دستگیر شدگان اول ماه مه 2007، روز جهانی کارگر سنندج را آزاد کنید!

ما امضا کنندگان زير خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج هستیم. ما ضرب و شتم و سرکوب اجتماع اول مه سنندج و دستگیری فعالین کارگری و شرکت کنندگان اول مه توسط نيروهاى پلیس و لباس شخصی اطلاعات را قويا محکوم میکنیم. ما خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان اول مه و کليه زندانيان سياسى هستيم.
اسامی برخی از این دستگیر شدگان به قرار زیر است:

1- صدیق کریمی٬ عضوهیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار
2- اقبال لطيفي
3- يدالله مرادي
4- صالح رحیمی
5- نجم الدين رجبي
6- فاروق گويلي
7- انور مفاخري
8- صدیق امجدی
9- جمیل خداکرمی
10- صدیق صحابی
11- شیث امانی مورد ضرب وشتم قرار گرفته و هم اکنون آزاد شده است.

بنا به اخبار دريافتى تا عصر روز اول مه٬ تعدادی از دستگيرشدگان به کلانتری 12 و مابقى به مکانهای نامعلومی انتقال داده شده اند. تلاش تاکنونى خانواده های این کارگران برای ملاقات بی نتیجه مانده است.
ما امضاء کنندگان خواهان؛
* آزادی بیقید و شرط و فوری دستگیر شدگان مراسم اول ماه مه ۲۰۰۷ سنندج و کليه زندانيان سياسى هستیم.
* حق ايجاد تشکل و سازمان کارگری مستقل از دولت، اعم از شورا و سندیکا و اتحادیه، هستيم.
* آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و اعتصاب و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی کليه شهروندان هستیم.

همچنین ما از همه کارگران سازمانهای کارگری در ایران و جهان میخواهیم تا بسرعت نسبت به سرکوب کارگران در سنندج عکس العمل نشان داده و بطور یکپارچه ای خواهان آزادی بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه سنندج شوند.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Stephen CarterBy:
ReligionIn:
Petition target:
ettehadie

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets