ΟΧΙ στὴν προδοτικὴ παρανοϊκὴ συμφωνία τοῦ Marrakesh!

Invite the contacts from your address book at Online Petition !

Recipients email addresses (one per line)

Import the recipients from an address book

Your name or nickname

Operation complete!