Wyznaczenie terenu Zieleni Publicznej ZP w Krakowie Podgórzu sign now

Kraków, dnia 29.08.2012

PETYCJA


Adresat:
Rada Miasta Krakowa


My niżej podpisani opowiadamy się za wyznaczeniem terenu Zieleni Publicznej ZP w dotychczas niezabudowanej części terenu ograniczonego ulicami Krasickiego-Orawska-Spiska-Przedwiośnie-Długosza i utworzeniem na części tego terenu ogólnodostępnego ogrodu miejskiego, z możliwością wspólnej uprawy warzyw i owoców przez mieszkańców. (Mowa o terenie obejmującym m.in. działki nr 120/20, 165/6, 165/13, 165/16,165/18, 165/20, 165/22, 178/13, 178/ 11, 178/15, 179,165/17, 165/14, 165/12, 178/14, 178/12, 516/18, 516/3, 520 obr 12 Podgórze).
Jednocześnie opowiadamy się za odrzuceniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego-Orawska (który został przekazany pod obrady Rady Miasta Zarządzeniem Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2012), w którym zaklasyfikowano ten teren jako teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej i usług.
Na terenie, o którym mowa, znajdowały się wcześniej ogrody działkowe mieszkańców i dla okolicznych mieszkańców jest to od lat teren służący rekreacji i chcemy, żeby tak pozostało. Teren ten stanowi również korytarz ekologiczny Wilgi i Wisły umożliwiający migrację zwierząt i roślin. Ponadto teren o którym mowa jest terenem zalewowym i z tego powodu nie odpowiednim pod budownictwo mieszkalne i usługowe.
Wspomniany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu stoi w sprzeczności z celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Krakowa, a w szczególności Celem operacyjnym I.1 – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ zabudowanie tego obszaru narusza ważny korytarz ekologiczny, oraz Celem operacyjnym I.8 – Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta, ponieważ okoliczni mieszkańcy wraz z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie składali uwagi do planu, opowiadając się za zachowaniem terenu zielonego na tym obszarze, a Rada Dzielnicy XIII postulowała powiększenie o ten obszar ogrodu publicznego – Plant im. Floriana Nowackiego. Zachowanie terenu zielonego na tym obszarze pozwoli zarówno na polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców, zachowanie ciągłości tradycji Podgórza jako „miasta-ogrodu” oraz utrzymanie ważnego korytarza ekologicznego, przyczyniając się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z wizją przedstawioną w Planie Strategicznym Rozwoju Krakowa, str. 6: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój (...)”.
Uprzejmie prosimy Radę Miasta Krakowa o odrzucenie w/w planu. Wierzymy, że Rada weźmie pod uwagę głos mieszkańców i długofalowe dobro miasta.

Z poważaniem, Obywatelki Mamy

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
491 / 5000

Latest Signatures

 • 10 October 2017491. Joanna Bułka (unverified)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 March 2014490. Anastazja Ferlińska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 07 February 2013489. Anna Płonka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 06 November 2012488. frenej
 • 24 October 2012487. Katja Michalska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 20 September 2012486. magdalena29
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 September 2012485. Ewa Bubeła (unverified)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 September 2012484. Katarzyna Hordyńska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012483. Casey Jones
 • 12 September 2012482. Ilona Sot
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012481. Michał Biel
  Podpisuje się pod tą petycją. tadam.
 • 12 September 2012480. hajstal (unverified)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012479. Wiola Mróz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012478. Jakub Sowiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012477. Alicja Fałek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012476. Anna Stawiarczyk
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012475. Anna Groblicka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012474. Beata Madej
 • 11 September 2012473. frueik
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012472. Justyna Drath
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012471. Anna Teska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012470. Michal Kolek (unverified)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012469. Kuba Misiewicz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012468. Petre Sn
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012467. Aleksandra Głowacka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012466. Piotr Slawiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012465. Ksenia Osowska
  Podpisuje się pod tą petycją

browse all the signatures

Information

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets