Rekener Charta - S koňmi na cestách bez hranic sign now

Rekener Charta

S koňmi na cestách bez hranic

Touto chartou podporujeme snahu o zrušení omezování jízdy na koních a jízdy s povozy v přírodě a angažujeme se pro to, aby koně s přibývající motorizací neupadli do zapomnění.

My, níže podepsaní na této chartě  podporujeme následující body:

 zachování  jezdecké a vozatajské kultury zachování svobodného pohybu, v souladu s ostatními kteří hledají odpočinek a mimo silniční provoz , pro volné cestování  koňmi ochrana a zachování přírody pro budoucí generace zacházení s koňmi s odpovídajícím respektem podporu a uznání jízdy na koni a vozatajství, jako zachování hodnotného kulturního odkazu. Jízda na koních a vozatajství v přírodě podporují senzibilizaci pro naši přírodu. podpora práce s dětmi a mládeží. Děti se naučí při zacházení s koňmi hodnotám, jako jsou zodpovědnost, respekt a úcta ke všem ostatním živočichům. 

My, níže podepsaní,

jsme přesvědčeni, že koně,jako součást našeho společenství a zasluhují  ochranu a péči, aby v našem přetechnizovaném  světě přežili. Jejich přirozené potřeby je nutno zohlednit. podporujeme jízdu na koních a vozatajství jako přirozený sport v přírodě, stejně tak přírodu respektující jezdecko-turistické projekty, které mohou mít ve strukturálně slabších regionech velký hospodářský význam podporujeme zachování historických poštovních a obchodních cest jako kulturní  dědictví a chceme se v budoucnosti snažit, tyto cesty stejně jako v minulosti využívat k cestování i přes současné hraniční dělení. stavíme se za rozmanitost, jedinečnost a krásu přírody, krajiny a světa zvířat a jsme si vědomi nutnosti tyto chránit a zachovat. stavíme se za starostlivou výchovu a celý život trvající vzdělávání s cílem harmonie mezi lidmi a koňmi.

 

My, níže podepsaní, se stavíme za zachování koní a úctu k nim, za zachování základního práva volného přístupu lidí a koní do přírody.

 

Iniciátoři

Long Riders‘ Guild (http://www.thelongridersguild.com/LRG.htm)

Long Riders‘ Guild je prvním sdružením dálkového ježdění na koních. Bylo založeno 1994, s úmyslem sjednotit muže a ženy různých národností, kteří při jedné jízdě urazí více než 1000 mil (1600 kilometrů). Cílem je, se společně starat a zajistit svobodu všech a osobní rozvoj každého jednotlivce, tak aby naše zapomenuté vědomosti o jízdách s koňmi na velké vzdálenosti  zůstaly zachovány pro příští generace. Důležitým kritériem pro tyto dálkové jízdy je zamezení nepotřebného utrpení a přetěžování koní.

VFD - Sdružení jezdců a vozatajů ve volném čase v  Německu e. V. (www.vfdnet.de)

VFD bylo založeno v roce 1973, aby zamezilo generálnímu zákazu jízdy na koních ve svazovém lesním zákoně a je dnes druhým největším jezdeckým svazem v Německu.  VFD jako odborný svaz terénních a putovních jezdců a vozatajů  a zabývá se podrobně účinky chovu koní, jezdectví a vozatajství na náš okolní svět. Biologové našeho svazu doložili, že přírodě odpovídající chov koní, vytvoření druhově bohatých pastvin a přirozených lučních ploch přispívá k ochraně přírody a jejího druhového bohatství. Příroda, koně  i jezdci  profitují ze zachování nezpevněných a údržby zpevněných cest. VFD přispívá obsahem svého vzdělávání k výchově  jezdců a vozatajů, motivuje je k citlivému vnímání  přírody a ke správnému  chování se vůči živočišnému a rostlinnému světu , což se stává jejich  hlavní náplní a posláním. Vede k odpovědnému a ohleduplnému chování vůči ostatním, kteří v přírodě hledají odpočinek a  zotavení.

 

Please find more information about the Charter of Reken including lists for signing, the full text as PDF... at: => www.vfdnet.de/vereinigung-der-freizeitreiter-und-fahrer/vielfalt/reiten/rekener-charta/

Sign The Petition

Sign with Facebook sign_with_twitter
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook sign_with_twitter
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1 / 1000

Latest Signatures

Information

David WewetzerBy:
Nature and EnvironmentIn:

Petition community:
Long Riders' Guild (http://www.thelongridersguild.com/LRG.htm) ; VFD (www.vfdnet.de)

Tags

outdoor

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets