Wyznaczenie terenu Zieleni Publicznej ZP w Krakowie Podgórzu Unterschreibe jetzt

Kraków, dnia 29.08.2012

PETYCJA


Adresat:
Rada Miasta Krakowa


My niżej podpisani opowiadamy się za wyznaczeniem terenu Zieleni Publicznej ZP w dotychczas niezabudowanej części terenu ograniczonego ulicami Krasickiego-Orawska-Spiska-Przedwiośnie-Długosza i utworzeniem na części tego terenu ogólnodostępnego ogrodu miejskiego, z możliwością wspólnej uprawy warzyw i owoców przez mieszkańców. (Mowa o terenie obejmującym m.in. działki nr 120/20, 165/6, 165/13, 165/16,165/18, 165/20, 165/22, 178/13, 178/ 11, 178/15, 179,165/17, 165/14, 165/12, 178/14, 178/12, 516/18, 516/3, 520 obr 12 Podgórze).
Jednocześnie opowiadamy się za odrzuceniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego-Orawska (który został przekazany pod obrady Rady Miasta Zarządzeniem Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2012), w którym zaklasyfikowano ten teren jako teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej i usług.
Na terenie, o którym mowa, znajdowały się wcześniej ogrody działkowe mieszkańców i dla okolicznych mieszkańców jest to od lat teren służący rekreacji i chcemy, żeby tak pozostało. Teren ten stanowi również korytarz ekologiczny Wilgi i Wisły umożliwiający migrację zwierząt i roślin. Ponadto teren o którym mowa jest terenem zalewowym i z tego powodu nie odpowiednim pod budownictwo mieszkalne i usługowe.
Wspomniany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu stoi w sprzeczności z celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Krakowa, a w szczególności Celem operacyjnym I.1 – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ zabudowanie tego obszaru narusza ważny korytarz ekologiczny, oraz Celem operacyjnym I.8 – Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta, ponieważ okoliczni mieszkańcy wraz z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie składali uwagi do planu, opowiadając się za zachowaniem terenu zielonego na tym obszarze, a Rada Dzielnicy XIII postulowała powiększenie o ten obszar ogrodu publicznego – Plant im. Floriana Nowackiego. Zachowanie terenu zielonego na tym obszarze pozwoli zarówno na polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców, zachowanie ciągłości tradycji Podgórza jako „miasta-ogrodu” oraz utrzymanie ważnego korytarza ekologicznego, przyczyniając się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z wizją przedstawioną w Planie Strategicznym Rozwoju Krakowa, str. 6: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój (...)”.
Uprzejmie prosimy Radę Miasta Krakowa o odrzucenie w/w planu. Wierzymy, że Rada weźmie pod uwagę głos mieszkańców i długofalowe dobro miasta.

Z poważaniem, Obywatelki Mamy

Unterschreibe Die Petition

Unterschreibe mit Facebook
ODER

Solltest Du schon über einen Account verfügen, dann logge Dich ein . Andernfalls fahre mit der Registrierung fort, unterschreibe und fülle die unteren Felder aus.
Email und Passwort werden Deine Account-Daten sein. Du kannst nach dem Einloggen weitere Petitionen unterschreiben.

Privatsphäre in den Suchmaschinen? Sie können einen Spitznamen:

Achtung: Um Deine Unterschrift bestätigen zu können muss Deine Email gültig sein, andernfalss wird sie gestrichen.

Ich bestätige die Registrierung und ich stimme zu Verwendung und Einschränkungen von Dienstleistungen

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe

Ich stimme der Personal Data Processing zu

Liste Der Kommentare

Wer diese Petition unterzeichnet hat, hat auch folgende Aktionen gesehen:

Unterschreibe Die Petition

Unterschreibe mit Facebook
ODER

Solltest Du schon über einen Account verfügen, dann logge Dich ein

Kommentar

Ich bestätige die Registrierung und ich stimme zu Verwendung und Einschränkungen von Dienstleistungen

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe

Ich stimme der Personal Data Processing zu

Ziel der Unterschriften
491 / 5000

Letzte Unterschriften

 • 10 Oktober 2017491. Joanna Bułka (nicht überprüft)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 Mrz 2014490. Anastazja Ferlińska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 07 Feber 2013489. Anna Płonka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 06 November 2012488. frenej
 • 24 Oktober 2012487. Katja Michalska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 20 September 2012486. magdalena29
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 September 2012485. Ewa Bubeła (nicht überprüft)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 September 2012484. Katarzyna Hordyńska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012483. Casey Jones
 • 12 September 2012482. Ilona Sot
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012481. Michał Biel
  Podpisuje się pod tą petycją. tadam.
 • 12 September 2012480. hajstal (nicht überprüft)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012479. Wiola Mróz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012478. Jakub Sowiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012477. Alicja Fałek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012476. Anna Stawiarczyk
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012475. Anna Groblicka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012474. Beata Madej
 • 11 September 2012473. frueik
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012472. Justyna Drath
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012471. Anna Teska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012470. Michal Kolek (nicht überprüft)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012469. Kuba Misiewicz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012468. Petre Sn
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012467. Aleksandra Głowacka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012466. Piotr Slawiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012465. Ksenia Osowska
  Podpisuje się pod tą petycją

Alle Unterschriften

Informationen

Tags

Keine Tags

Teilen

Lade Freunde aus Deiner Rubrik ein

Kodes Zur Integrierung

direkter Link

Link für Html

Forum Link ohne Titel

Forum Link mit Titel

Widgets