Przemysław wants to:

Nie dla ACTA - nie zgadzam na podpisanie umowy mi?dzynarodowej

26 stycznia przedstawiciele polskiego rz?du podpisz? ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement),
niezwykle kontrowersyjn? umow? mi?dzynarodow?, która wprowadzi drastyczne narz?dzia s?u??ce ochronie
w?asno?ci intelektualnej i ograniczaj?ce wolno?ci w sieci. Nie pozwól, aby na internet pad? cho?
cie? mi?dzynarodowej cenzury!

Podpisz petycj?!