jamie wants to:

De jacht op vossen in Vlaanderen is open…

De jacht op vossen in Vlaanderen is open…

Onlangs besliste de regering na een voordacht van Minister van natuur ‘Joke Schauvliege’ dat de
jacht op vossen uitgebreid mag worden...

De reden daarvoor is om de schade op het kleinvee in de perken te kunnen houden. De minister geeft
hiermee het sein dat er in Vlaanderen geen plaats is voor vossen!
Ze heeft toegegeven aan de druk van een kleine belangengroep (de jagers) en van een aantal boze
Burgemeesters die menen te moeten scoren door op uiterst emotionele, maar totaal irrelevante, manier
te reageren op klachten van burgers over vossenschade. Ze heeft de jacht op de vos verruimd!

Op deze wijze geeft de minister een kompleet verkeerd signaal weer…

Enkele Natuur verenigingen spreken dan ook hun ongenoegen uit over deze beslissing en vragen zich af
waarom er niet wordt aangegeven hoe vos en mens beter kunnen samen leven in bewoond gebied.
Meer informatie kan u hier vinden:
www.natuurpunt.be/vos
www.vogelbescherming.be

Door het voorstel van Minister Schauvliege kan de vos nu heel het jaar afgeschoten worden…

In verschillende landen werd een wetenschappelijk onderzoek gedaan om het doden of vangen van
pluimvee door vossen te voorkomen. Hieruit blijkt dat het geen enkele zin heeft om de vos te
bejagen. Vossen zijn territoriale dieren. Een leeg territorium wordt al snel ingevuld door een
andere vos, meestal een jong dier.

Is dit het einde van de vos in Vlaanderen? Het prachtige dier dat enkele jaren geleden opnieuw zijn
intrede deed in Vlaanderen wordt nu opnieuw verbannen!!!

Het is duidelijk: als een vos in een kippenhok geraakt, kan de chaos groot zijn. Maar in plaats van
kippenhokken zo te maken dat er geen vos in kan, wordt nu de vos geviseerd alsof er daardoor geen
schade meer zal zijn aan kippen als hun hok niet wordt afgeschermd. Hoewel dat ontkend wordt, is de
vos de facto vogelvrij verklaard, want hij mag nu het hele jaar door overdag bejaagd worden!

Er zijn andere alternatieven genoeg dan hetgene wat Minister Schauvliege aanhaalt…het open verklaren
van deze algemene vossenjacht zal het einde betekenen voor het bestaan van een prachtig dier dat
verweven is met zowel het prachtige fauna en flora als met ons cultureel erfgoed hier in Vlaanderen!


Om onze Minister en de regering hopelijk toch nog op andere inzichten te kunnen brengen willen wij
graag handtekeningen verzamelen via deze petitie en haar ons ongenoegen op deze wijze aantonen!

AUB de Natuur heeft ons nodig, laat je hart en gezond verstand spreken en teken met ons…