paul wants to:

Steun het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap in hun strijd voor een rugbyveld

In oktober 2010 vierde het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap (LSRG) haar 50 jarig jubileum.
Gedurende die 50 jaar is het LSRG gehuisvest binnen het Leidse BioSciencePark en heeft het LSRG nauw
samengewerkt met de Universiteit Leiden. De laatste 30 jaar is het LSRG gehuisvest op het
Universitair Sportcomplex (USC).

Het USC wil echter volgend jaar verhuizen en op de nieuwe locatie is geen ruimte beschikbaar voor
het LSRG. Er worden wel dure kunstrgras hockey- en voetbalvelden aangelegd, maar er spelen op dit
moment geen hockey- en voetbalteams op het USC. Studenten hockeyverenigingen en studenten
voetbalverenigingen spelen al jaren op andere locaties en de grootste studenten hockey- en
voetbalverenigingen hebben al aangegeven niet terug te willen keren naar het nieuwe USC.

Het LSRG is het niet eens met deze gang van zaken en voelt zich niet serieus genomen door de
Universiteit. De Universiteit redeneert dat rugby een kleine sport is en dat hockey en voetbal meer
potentie hebben. Ondanks dat de grootste verenigingen niet terug willen komen.

Het LSRG heeft deze petitie opgezet om aan te tonen dat het wel degelijk serieus genomen moet worden
en dat er veel draagvlak is voor studenten rugby in Leiden.

Steun het LSRG in de strijd voor een veld en teken de petitie!

Voor meer informatie over het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap, surf naar www.lsrg.nl.