Uwe wants to:

Nova normativa sobre el soroll al transport metropolità de Barcelona.

Amb aquesta petició volem exigir un canvi en la normativa de la TMB que prohibeixi el soroll en el
transport públic. Per això volem que es prohibeixi:

- La música d'aparells electrònics (mòbils o ràdios amb altaveus, etc) que s'imposi als altres
viatgers.
- Músics ambulants als vagons del metro.
. Música o locucions constants de la TMB que no permetin un viatge tranquil, així com anuncis
publicitaris sonors.
- La música o radio que conductors d'autobús urbans i interurbans fan servir sovint, la qual molesta
a viatgers i pren l'atenció dels conductors, suposant un risc pels ocupants del transport.